• បដា ១
  • បដា ២
  • បដា

ផលិតផលលក្ខណៈពិសេស

Temach ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងផលិតផលដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបសម្រាប់ឧស្សាហកម្មឱសថ គ្រឿងសំអាង គីមី និងអាហារ។ល។

អាជីវកម្មស្នូលរបស់យើងគឺម៉ាស៊ីនកិន គ្រឿងម៉ាស៊ីនបូមធូលី និងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់។ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង យើងក៏ផ្តល់ការគាំទ្រលើការស្វែងរកប្រភព ឬរួមបញ្ចូលការងារផងដែរ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងទិញតែមួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

មកដល់ថ្មី