សេវាកម្ម និងការគាំទ្រ - Nantong Temach Supply Chain Co., Ltd.

សេវាកម្ម និងជំនួយ

ការថែទាំម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាប្រចាំ ធានាបាននូវអាយុកាលយូរនៃការដំឡើងរបស់អ្នក និងពេលវេលារងចាំតិចបំផុត ដូច្នេះកាត់បន្ថយការចំណាយ។

វិស្វករសេវាកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ និងបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង គាំទ្រអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្តើម និងការដាក់ឱ្យដំណើរការពេញមួយជីវិតនៃការដំឡើងរបស់អ្នក។

យើងមានគ្រឿងបន្លាស់ជាច្រើនដែលអាចរកបានពីស្តុក និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗដូចជា Remote Augmented support ។