ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Cone Mill VS Hammer Mill
    ពេលវេលាប្រកាស៖ ០៨-០៨-២០២២

    ម៉ាស៊ីនកិនកោណកោណ ឬម៉ាស៊ីនកិនអេក្រង់រាងសាជី ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណី ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃគ្រឿងផ្សំឱសថក្នុងលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន។ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គេក៏អាចប្រើសម្រាប់លាយ...អាន​បន្ថែម»