ខ្សែវេចខ្ចប់ Wafer ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រភេទ L

  • ខ្សែវេចខ្ចប់ Wafer ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រភេទ L

    ខ្សែវេចខ្ចប់ Wafer ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រភេទ L

    ខ្សែវេចខ្ចប់ wafter ដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ wafer និងផលិតផលកាត់ស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនទៀតដែលមានសមត្ថភាពធំ ប៉ុន្តែមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ និងរាងទៀងទាត់។វាដោះស្រាយបញ្ហាបែបប្រពៃណីដូចជា ចម្ងាយជិតស្និទ្ធរវាងផលិតផល ការបង្វែរទិសដៅពិបាក ភាពមិនស្រួលក្នុងការរៀបចំជាជួរជាដើម ដើម្បីសម្រេចបាននូវទម្រង់វេចខ្ចប់តែមួយ ឬច្រើន។