ធុងផ្ទុកដែកអ៊ីណុក

  • ធុងផ្ទុកដែកអ៊ីណុក

    ធុងផ្ទុកដែកអ៊ីណុក

    យើងមានជំនាញក្នុងការរចនា និងផលិតធុងដែកអ៊ីណុកគ្រប់ប្រភេទ ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រ ឧបករណ៍លាយក្នុងចំណុះចាប់ពី 100L ~ 15000L បំពេញតម្រូវការផ្ទុកផ្សេងៗគ្នា។