ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ខ្នើយ TMZP100 Flow Wrapper

  • ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ខ្នើយ TMZP100 Flow Wrapper

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ខ្នើយ TMZP100 Flow Wrapper

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ខ្នើយរុំលំហូរនេះអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការវេចខ្ចប់វត្ថុធម្មតាៗជាច្រើនដូចជា នំប៊ីសស្ទីន ខូឃី នំទឹកកក នំព្រិល សូកូឡា ស្ករគ្រាប់ ថ្នាំពេទ្យ សាប៊ូសណ្ឋាគារ របស់របរប្រចាំថ្ងៃ គ្រឿងបន្លាស់ជាដើម។

    ផ្នែកនៅក្នុងចំណីអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

    វា​អាច​ទាក់ទង​ជាមួយ​ម៉ាស៊ីន​ខាង​លើ និង​ក្រោម​ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។